Impresum
logo_USZ

ÚNIA SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

Impresum - copyright

 

© Únia Slovákov v zahraničí - všetky práva vyhradené.

Webová stránka www.usvz.de je slovenskou jazykovou verziou oficiálnych webových stránok Únie Slovákov v zahraničí (ÚSZ).
 

Všeobecné podmienky

ÚSZ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov. ÚSZ upozorňuje, že údaje uvedené na tejto webovej stránke majú len informatívny charakter.

ÚSZ
nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto webovej stránky.

ÚSZ nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy.

Podmienky pre použitie

Keď nie je inak udané, podliehajú všetky stránky na tomto informačnom portáli usvz.de copyrightu. Všeky texty, fotky, filmy a grafiky sú chránené autorským právom pre Úniu Slovákov vzahraničí. Akékoľvek kopírovanie a použitie obsahu na iných stránkach a v iných médiách je bez súhlasu ÚSZ zakázané.

Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja. Pri preberaní a šírení údajov z webovej stránky a jej podstránok www.usvz.de musí byť uvedený ako zdroj informácií Únia Slovákov v zahraničí a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný. Dovoľujeme si vás upozorniť, že používanie v protiklade s uvedenými podmienkami, resp. od nich odlišné môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne a autorskoprávne postihy. ÚSZ bude vystupovať proti každému porušeniu práv, o ktorom získa informácie.

Ochrana osobných údajov

Keď nám pošlete email bude Vaša adresa použitá výlučne pre korešpondenciu s Vami.

Kontakt: usvz[at]usvz.de


Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na adresu: info[at]usvz.de

Technické pripomienky na adresu: webmaster[at]usvz.de

 

Spam ochrana: nahraďte prosím vo Vašom emailovom programe [at] znakom @


0901_GreenHosting_RGB_DE1