Fórum
logo_USZ

ÚNIA SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ

Fórum pre Vás milí krajania,


budeme radi, keby ste nám
poslali vaše podnety na témy
, ktoré by mohli zaujať v rámci celého slovenského zahraničia na mailovú adresu:

forum(at)usvz.de

Ďakujeme

PODNETY - PRÍSPEVKY 

Vedecká konferencia Matica slovenská v slovenských národných dejinách - Martin 26. – 27. február 2013

 

Členovia Únie Slovákov v zahraničí vystúpili na konferencii s nasledovnými príspevkami

 

KOĽKO SLOVÁKOV ŽIJE V ZAHRANIČÍ?

(Dušan Klimo, Nemecko)

 

MATICA SLOVENSKÁ A SVETOVÝ KONGRES SLOVÁKOV

(Dušan Tóth, Kanada)

 

CHÝBAJÚCI LOBING PRE SLOVENSKO

(Pavol Podolay, Nemecko)

 

Vážení účastníci  Stálej konferencie 2012, milí spolurodáci!

Na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012 (30. - 31. októbra 2012 v Bratislave)

nebolo umožnené predniesť príspevky v plnom znení, poťažne vôbec nie, čo v značnej miere negatívne ovplyvnilo jednak vnímanie spracovanej témy, jednak aktuálnosť príspevkov a to aj napriek ich zaslaniu v požadovanej lehote na USŽZ.

Preto sme sa rozhodli tieto zverejniť v plnom znení na tejto stránke. Ak máte záujem uvereniť tu aj vᚠodborný príspevok, prosíme o jeho zaslanie na hore uvedenú mailovú adresu.

 

NÁVRH  NA ZMENU LEGISLATÍVY

(Michal Spevák, Čierna Hora)

 

K potrebe aktualizácie KONCEPCIE ŠTÁTNEJ POLITIKY STAROSTLIVOSTI O SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ DO ROKU 2015.

(Dušan Klimo, Nemecko)

 

SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO NA ZÁPADE

(Aristid Zelenay, Švajčiarsko)

 

KULTÚRNE DEDIČSTVO A MÉDIÁ

(Dušan Tóth, Kanada)

 

Nové maďarské zákony z pohľadu slovenskej národnostnej menšiny

(Imrich Fuhl, Maďarsko)

 

Ako zostať Slovákom v Maďarsku?

(Ruženka Egyedová Baráneková, Maďarsko)

 

pdf_ico

Dotácie 2012

 

 Je to poľutovania hodné. Ďakujem p. Klimovi že si dal tú prácu vyjadriť zámerne kamuflované konkrétne čísla. Ja osobne a verím že i veľa ostatných    zahraničných Slovákov je natoľko znechutených, že už ani nemajú chuť s uvedeným bojovať.

 Preto ešte raz vďaka!

 S úctou

 Iveta Galbavá
, Česká republika, 20. augusta 2012